Grön hälsa

Gröna välfärdstjänster innebär att erbjuda rehabiliteringstjänster och meningsfull sysselsättning för människor med särskilda behov. Gården blir bas för omsorg och rehabilitering. Gröna välfärdstjänster är ett…

Häst

Hästföretagare kan man vara med många olika inriktningar. Sveriges hästföretagare finns i såväl tätortsnära landsbygd som i glesbygd. Många olika inriktningar för hästverksamhet Hästverksamheter finns…

Kanin

Kaninkött har på senare tid kommit i ropet och efterfrågan på kaninkött ökar. Att starta upp en kaninproduktion är relativt enkelt och kräver inte mycket…

Lokal livsmedelsförädling

Lokal livsmedelsförädling är en möjlighet att ta vara på det växande intresset för lokal mat. Det går ofta att ta bra betalt för mathantverk baserat…

Mjölk

Mjölkproduktion kräver ofta stora investeringar. Det kan vara ett vågspel eftersom priset på mjölk svänger kraftigt. Samtidigt finns en trend med produktion och förädling i…

Nöt

Som nötköttsproducent kan du vara små- eller storskalig, ekologisk eller konventionell, sälja djuren till slakterier eller kött direkt till konsumenter. Goda förutsättningar för nötköttsproducenter i…

Pälsdjur

Pälsdjursuppfödning för produktion av skinn sker i Sverige endast med minkar. De skandinaviska skinnen är kända för sin goda kvalitet och säljs framförallt till Kina.…

Potatis

Fler potatisodlare behövs till stärkelseindustrin. Konkurrensen inom matpotatis är dock knivskarp. Bästa chansen kan därför vara att ta över efter äldre odlare. Potatis har många…