Inlägg av: Sara Stjernholm

Omvärldsbevakning

Försvagat Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex sjönk under tredje kvartalet till drygt 100, vilket indikerar en neutral syn på konjunkturen på totalen i nivå med synen innan pandemin. Förutsättningarna…

Omvärldsbevakning

Animalieindex sjunker kraftigt

ANIMALIEINDEX FALLER KRAFTIGT EFTER ÅTERHÄMTNINGEN I KVARTAL 2 och stannar på negativa 91. Det är 10 enheter under index för samma period förra året och…

Omvärldsbevakning

Trädgårdsnäringen ser mindre optimistiskt på konjunkturen

INDEX FÖR TRÄDGÅRDSNÄRINGEN FALLER MED NÄRMARE 10 ENHETER jämfört med kvartal 2 men ligger fortfarande på en positiv nivå, index 105. Jämfört med kvartal 2…

Omvärldsbevakning

Växtodlarnas konjunktur fortsätter falla

INDEX FÖR VÄXTODLING FALLER FÖR TREDJE KVARTALET I RAD. Sedan kvartal 2 har index sjunkit med nära 4 enheter och sedan kvartal 4 2020 med…

Omvärldsbevakning

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

OPTIMISMEN FORTSÄTTER ÖKA UNDER KVARTAL 3. Index 119 är det högsta värdet som uppmätts för någon av näringarna i Grönt näringslivsindex sedan mätningarna startade. Jämfört…

Omvärldsbevakning

Fortsatt urstark efterfrågan och god prisbild

SAMMANTAGET VISAR INDEXET FÖR FÖRÄDLING OCH TJÄNSTER PÅ EN positiv syn på konjunkturen, vilket främst återspeglar optimismen hos entreprenadföretagen och livsmedelsförädlarna. Hästföretagen har i kvartal…

Omvärldsbevakning

Spaning – Crowdfunding för food-techsatsningar

På senaste tiden har vi spanat på två crowdfundingprojekt kopplat till foodtech. Den ena handlar om närodlad handel (Farmly), som erbjuder en lösning för att…

Omvärldsbevakning

Spaning – Svenska kemister gör smör av el och koldioxid

Kemisterna Anders Lorén och Marcus Vestergren gör matfett av elenergi och koldioxid. Anledningen till att det är just fett man valt förklaras med att det…