Inlägg av: Sara Stjernholm

Omvärldsbevakning

Spaning – Europas största fabrik för växtbaserat kött

Brittiska företaget Plant & Bean kommer att anlägga en helt ny fabrik i Boston, Lincolnshire i Storbritannien som med sina 263 000 kvadratmeter kommer att…

Omvärldsbevakning

Spaning – Slaktkedjan digitaliseras

Gotland Grönt Centrum har fått finansiering för att utveckla Nordens första digitala slaktkedja för nötkreatur i samarbete med Gotlands slakteri, Lantbrukare och Hencol, ett digitalt…

Omvärldsbevakning

Om Grönt näringslivsindex

GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö,…

Omvärldsbevakning

Grönt näringslivsindex, sammanfattning fjärde kvartalet 2020

Grönt näringslivsindex ligger i kvartal 4 på en positiv nivå, det har ökat från 99,4 under kvartal 3 till positiva 102,6 i kvartal 4.  Konjunkturläget kvartal 4 har höjts i…

Omvärldsbevakning

Återhämtning av konjunkturen för förädling och tjänster

NEDGÅNGEN I KVARTAL 3 för förädling och tjänster är nu återhämtad och branschen ser positivt på konjunkturen. Det är främst entreprenad, som står för en…

Omvärldsbevakning

Växtodlarnas syn på konjunkturen vänder uppåt

VÄXTODLARNAS SYN PÅ konjunkturen vänder i början av kvartal 4 uppåt igen efter avslutad skörd och stannar på svagt positiva 101,5. Bland vallodlarna ser vi…

Omvärldsbevakning

Stigande index för animaliebranschen men det skiljer sig åt mellan inriktningarna

ANIMALIEINDEX ÅTERHÄMTAR SIG kvartal 4. Konjunkturutvecklingen inom mjölk och fjäderfä är positiv medan en försvagning kan noteras bland ägg- och grisproducenter. En mer dämpad syn…

Omvärldsbevakning

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

TRÄDGÅRDSNÄRINGEN UPPVISAR FORTSATT STYRKA under början av kvartal 4 och ligger nu på ett index på hela 117. Produktionen har utvecklats bra under hela året…