Inlägg av: Jordmån

Omvärldsbevakning

Spaning – Spotify-investerare lanserar rekordfond för Agritech

Astanor Ventures, ett riskkapitalbolag baserat i Belgien har lanserat en ny fond för jordbruk och mat, värde 325 miljoner dollar. Den största av sitt slag…

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Klimatförändringar allt viktigare fråga

Från att ha varit en fråga som ligger längre fram i tiden har klimatförändringarna tagit position som en fråga företag behöver ha beredskap för i närtid.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld och efterfrågan och rätten till mat, vatten och energi leder till alltfler konflikter.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Biobränsle

I kölvattnet av åtgärder människan behöver göra för att minska på koldioxidutsläppen utvecklas icke fossila energikällor. Det finns tydliga politiska ambitioner att gå från ett fossilt till ett biobaserat samhälle. Hur påverkar det oss?

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Livslångt lärande

Utvecklingen går snabbt och ingen vet med exakthet vilken kunskap som blir morgondagens digitala grundkunskap. Förmågan att anpassa sig blir en nyckelkompetens för alla.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitaliseringen har gjort att en stor mängd av lantbrukets data nu finns digitalt. Detta kan omdana jordbruket i grunden.