Inlägg av: Jordmån

Omvärldsbevakning

Här är trenderna som kan påverka ditt företag

Känns det som att det är händelser i omvärlden – inte du själv - som styr ditt företag? Känns det omöjligt att hålla koll på allt som sker? Tänk om. Du kan planera för det oväntade. Vi har gjort analysen.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Känslor kommer att spela en allt större roll i framtiden. Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

I spåren av ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man ska eller inte ska äta.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Race to Trace

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i värdekedjan. Digitala konstruktioner för informationsdelning, såsom blockkedjeteknik, spås leda till stora effektivitetsvinster i livsmedelskedjan.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks och är en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Detta kallar vi ”Glokalisering” vars styrka ökar trots att människor ser sig som en del av den internationella globala befolkningen.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till anställda tjänstemän. Avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Finns i sjön

Generering samt analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag.

Omvärldsbevakning

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.