Användarvillkor

I din ansökan om medlemskap i Jordmån lämnar du ut personuppgifter till oss. Vi vill därför informera dig om följande:

Jordmån drivs av Lantbrukarnas Ekonom AB (LRF) som är den organisation som ansvarar för hanteringen av de personuppgifter du lämnar.

Jordmån kommer att använda dina uppgifter för att göra dem tillgängliga och sökbara i tjänsten jordman.nu. Dina uppgifter kommer också användas för att LRF ska kunna marknadsföra andra tjänster gentemot dig. Dina uppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål.

Genom att läsa denna text och därefter anmäla dig till tjänsten har du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifterna kommer inte att delas med organisationer utanför LRF-koncernen utom i den utsträckning det krävs för att servicen på hemsidan ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

Personuppgifterna kommer att sparas/lagras under tiden du använder tjänsten och i maximalt 3 månader därefter.

Du kan begära att få se vilka uppgifter om dig som finns på Jordmån eller få ut de samma i ett digitalt format. Du har också rätt att få eventuellt felaktiga uppgifter korrigerade. Vi vill dock upplysa om att du själv kan göra detta genom att logga in på jordman.nu.

Om du upplever att vi inte hjälper dig på ett korrekt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

  Kontakta oss

  Adress

  Franzèngatan 1b

  105 33 Stockholm

  Telefon

  010-184 40 00