12 miljoner krukor på 2 hektar

– Vi känner av att det är något som händer nu och stadsodling är väldigt hajpat, men de som väljer att köpa från stadsodlingar väljer på andra premisser än de gamla vanliga som kvalitet och pris, säger Alvar Kårfors, vd på Orto Novo.

Han konstaterar att den stora utmaningen kommer från den prispressande importen och att konkurrensen från stadsodlarna framför allt är social.

– Man ger möjlighet att träffas, en känsla av att det är väldigt nära. Men i alla andra aspekter anser jag att det är fördel för oss.

Några av fördelarna som han ser för företagets växthusodling är exempelvis att vattnet tas direkt från Mälaren och inte är renat eller klorerat. Det används sedan i ett slutet system som sparar på resurserna. Hanteringen är effektiv eftersom sådd, groddning vidare till ”barnkammaren” och tillväxtbanan sker på samma ställe och genom hög grad av automatisering. All odling sker i jord, vilket är ett krav för att få kallas ekologisk och bli KRAV-märkt.

Sedan 2006 har Orto Novo också bergvärme som förser hela anläggningen med både värme och kyla, alltefter vad som behövs. Idag kommer 97 procent av anläggningens energi från förnyelsebara källor.

– Inom stadsodlingen har man talat mycket om LED-belysning och energibesparing men vi har dels haft LED i fem år, dels behöver vi inte belysa hela året. Vi får ju sol gratis, så vi släcker ner helt tre månader om året. På natten har vi släckt 5-6 timmar för att vi vill efterlikna naturen i mesta möjliga mån.

Att stadsodlingen skulle innebära en tydligare premiummarknad är Alvar Kårfors inte med på.

– Om premium betyder att det är bättre tror jag inte att så är fallet. Stadsodling betyder ju bara att det är gjort i stan. Produkten är inte hälsosammare för luften borde vara sämre, smaken är inte bättre och något solljus har de inte. Avstånd till kund är inte heller någon större skillnad. Vi packar efter beställning och kunden har sina varor nästa morgon. Det skiljer kanske några timmar.

Alvar Kårfors är väldigt tydlig med att han inte tycker att stadsodling kommer vara något annat än en mycket marginell företeelse i framtiden.

– Varför ska vi egentligen producera mat i en stad? Det handlar om attraktiva ytor som skulle kunna användas bättre. Enheterna inom stadsodling är små och då krävs det många för att det ska bli någon vettig produktion. Insatsvaror som krukor och frön måste transporternas in till olika platser staden, vilket innebär mer trafik. Det vore faktiskt bättre att producera något som inte kräver ljus, som skor eller tvättmedel.

Alvar Kårfors tillägger att stadsodlarna, åtminstone i dagsläget har ett mycket begränsat sortiment, och att de odlarna framför allt satsat på snabbväxande produkter som är lätta att odla. Växthusen har större sortiment och kan även tillhandahålla sorter som exempelvis rosmarin, som tar mer än dubbelt så lång tid att odla som basilika. Men trots sin skepticism ser Alvar Kårfors en fördel med stadsodlingen och hajpen kring den.

– Om stadsodlare levererar en fin produkt så stärker det samtligas varumärken. Efterfrågan ökar och det är bra för oss alla.

Som det är idag är stadsodlarna få och små, produktionen är liten och klimatet en utmaning. Kan Sverige eller i alla fall Stockholm bli självförsörjande på grönt?

–  Ja, det är framför allt en politisk fråga hur vi ska stå emot importtrycket. Sedan krävs det långsiktighet och att konsumenterna vill, men där märker vi ju att folk i ökande utsträckning vill ha hållbart och svenskodlat, säger Alvar Kårfors och avslutar:

– Men plats finns det: vi producerar 12 miljoner krukor per år på 2 hektar och vi har totalt 20 hektar. Vi skulle nog kunna mätta hela Sveriges efterfrågan på kryddgrönt på liten yta, men det är priset som styr.

Fakta

Orto Novo odlar örter och sallat i växthus på Ekerö utanför Stockholm. Företaget startades 1979 i mindre skala av Vanna och Per-Åke Kårfors. 1988 började man odla örter i växthus och idag produceras 12 miljoner krukor på en odlingsyta av ca 2 hektar. Totalt odlas 60 olika sorter. Produkterna säljs till grossister och 40-50 procent av produktionen går vidare till restauranger. Orto Novo är klimatcertifierat och har Svensk Sigillmärkning.